jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Voorzetsels 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: op de kast

2: in de kooi

3: na het schoolfeest

4: voor de kast

5: naast de kooi

6: tijdens de vergadering

7: sinds het schoolfeest

8: achter de grote tafel

9: onder de auto

10: aan de muur

Uitleg over: Voorzetsel (prepositie)
volgende oefening:
Voorzetsels 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.