jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Het voegwoord/verbindingswoord (conjunctie)

Uitleg

Een voegwoord (verbindingswoord) is een woord dat zinnen, zinsdelen of woorden verbindt. Een ander woord voor voegwoord is conjunctie. In deze uitleg gaat het over verbinden van twee zinnen. Er bestaan nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden, onderstaande uitleg is de eenvoudige uitleg van de voegwoorden.


Voorbeeld:
 • Ik trek een jas aan. Ik heb het koud.
 • Ik trek een jas aan, want ik heb het koud.

In het bovenstaande voorbeeld zie je hoe twee zinnen aan elkaar worden geplakt met een voegwoord, soms verandert de volgorde als je een voegwoord gebruikt.


Verschillende soorten voegwoorden

Er zijn veel verschillende soorten voegwoorden. Hier staan een aantal bekende voegwoorden.

En

 • Ik hou van pannenkoeken en ik hou van pizza.

Tegenstelling: maar

 • Ik vind je wel leuk, maar ik ben niet verliefd op je.

Tijd: voordat, terwijl, totdat

 • Ik wil je graag even zien, voordat de les begint.
 • De klas gaat even in stilte werken, terwijl ik de toets nakijk.
 • Jullie blijven allemaal zitten, totdat de bel gaat.

Voorwaarde: mits, tenzij, als

 • De juf is er morgen om acht uur, mits de trein op tijd vertrekt.
 • De cursist is op tijd, tenzij de bus te laat is.
 • Als jij je huiswerk maakt, haal je ook voldoendes voor de testen.

Reden/ oorzaak: want, omdat, doordat

 • Yasmine is goed in grammatica, omdat ze zo goed geoefend heeft.
 • Werkwoordspelling is belangrijk, want in iedere zin staat een persoonsvorm.
 • Merline kwam te laat voor de les, doordat de lift weer kapot was.

Bij omdat (en ook bij doordat) verandert de volgorde in de tweede zin, de werkwoorden komen namelijk achteraan te staan. Vergelijk:

 • Ik ga naar mijn oma, want ze is jarig.
 • Ik ga naar mijn oma, omdat ze jarig is.

Er zijn verschillende oefeningen voor de voegwoorden: het herkennen van voegwoorden, voegwoorden invullen, mits en tenzij en oefeningen met het plaatsen van de komma in een zin met een voegwoord.


Tip: Voegen betekent verbinden of aan elkaar vastmaken. Tussen stenen en tegels zitten voegen. Zo is het eenvoudig om te onthouden dat een voegwoord tussen twee zinnen zit om ze aan elkaar te plakken.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.