jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het alfabet

Uitleg basiskennis van de Nederlandse taal

Deze uitleg gaat over het alfabet en alfabetische volgorde.

Letters

Het alfabet bestaat uit 26 letters. De letters kunnen op verschillende manieren worden geschreven: hoofdletters en kleine letters. Het is belangrijk om het alfabet goed te kennen. De volgorde van de letters is belangrijk om woorden op te kunnen zoeken in een woordenboek of om bijvoorbeeld een boek te kunnen vinden in de bibliotheek.


Als je het alfabet schrijft kun je schrijfletters en blokletters gebruiken.


Alfabet:

 • kleine letters
  • a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
 • HOOFDLETTERS
  • A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


Alfabetische volgorde

Als woorden op alfabetische volgorde staan, dan staan ze op volgorde van het alfabet.

 • appel
 • banaan
 • chocolade

Als de eerste letter hetzelfde is, dan wordt gekeken naar de tweede letter van het woord.

 • aalbes
 • ananas
 • appel

Als de eerste twee letters hetzelfde zijn dan wordt naar de derde letter gekeken, enzovoorts.

 • aardappel
 • aarde
 • aardpeer
 • appel


Namen van personen gaan op alfabetische volgorde van de achternaam. 

 • Bart Appels
 • Josje Melis
 • André Perenboom


Termen

alfabet, abc: alle letters bij elkaar in een bepaalde volgorde

alfabetische volgorde: op volgorde van het alfabet

analfabeet: iemand die niet kan lezen en schrijven

ongeletterd zijn: als iemand niet kan lezen en schrijven

functioneel analfabeet: iemand die bijna niet kan lezen en schrijven en daardoor moeite heeft om in de samenleving te functioneren


Je kunt oefenen met de alfabetische volgorde en je kunt oefenen met namen in alfabetische volgorde.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam