jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Als of dan

Uitleg

Deze uitleg gaat over het verschil tussen als en dan. Wanneer gebruik je als en wanneer gebruik je dan? In gesproken taal worden als en dan vaak verward. Je schrijft als bij een gelijkheid, een vergelijking, en dan bij een ongelijkheid.

Als

Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als.

 • Morgen is het even warm als vandaag.
 • Rekenen is even leuk als taal. 

Dan

Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan.

 • Eva is slimmer dan Amber.
 • Grammatica is leuker dan spelling.

Voorbeelden

 • Ik ben even groot als Yael.
 • Redekundig ontleden is even leuk als taalkundig ontleden. 
 • We eten vandaag hetzelfde als gisteren. 
 • Zij is groter dan ik.
 • Ik ben liever dan Sacha.
 • Josje houdt meer van grammatica dan van spelling.


Maak hier de eenvoudige oefeningen met als en dan. 

Je kunt direct moeilijkere opdrachten maken over het gebruik van als en dan.

Lees hier de uitleg over de stellende, de vergrotende en de overtreffende trap en maak direct de oefeningen over de trappen van vergelijking.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam