jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Trappen van vergelijking

Ik vind dat leuk, jij vindt dat leuker en hij vindt dat het leukst. Dus: leuk – leuker - leukst


In de bovenstaande zin zie je drie verschillende vormen van leuk. Je noemt dit de trappen van vergelijking. Er zijn drie trappen:

 • trap 1: de stellende trap (de positief)
  • leuk, mooi, groot
 • trap 2: de vergrotende trap (de comparatief)
  • leuker, mooier, groter
 • trap 3: de overtreffen trap (de superlatief)
  • leukst, mooist, grootst


Let op: soms is het toch te lastig om uit te spreken.


 • Woorden die op een –r eindigen krijgen bij de vergrotende trap –der:
  • zwaar - zwaarder - zwaarst
 • Als het echt te lastig wordt om uit te spreken, dan kun je er gewoon ‘meest’ voor zetten:
  • fantastisch – fantastischer ->meest fantastisch
 • De volgende woorden zijn helemaal anders, die moet je gewoon uit je hoofd leren:
  • goed – beter - best
  • veel – meer - meest
  • weinig - minder - minst
  • graag – liever – liefst

Hier kun je de trappen van vergelijking oefenen.spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.