jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Trappen van vergelijking

In deze uitleg worden de trappen van vergelijking uitgelegd. De Latijnse naam voor de trappen van vergelijking is comparatio.


Ik vind dat leuk, jij vindt dat leuker en hij vindt dat het leukst. 

 • Dus: leuk – leuker - leukst

In de bovenstaande zin zie je drie verschillende vormen van leuk. Je noemt dit de trappen van vergelijking. Er zijn drie trappen:

 • trap 1: de stellende trap (de positief)
  • leuk, mooi, groot
 • trap 2: de vergrotende trap (de comparatief)
  • leuker, mooier, groter
 • trap 3: de overtreffende trap (de superlatief)
  • leukst, mooist, grootst


Let op: soms is het toch te lastig om uit te spreken.


 • Woorden die op -r eindigen krijgen bij de vergrotende trap -der:
  • zwaar - zwaarder - zwaarst
 • Als het echt te lastig wordt om uit te spreken, dan kun je er gewoon ‘meest’ voor zetten:
  • fantastisch - fantastischer - meest fantastisch
 • De volgende woorden zijn helemaal anders, die moet je uit je hoofd leren:
  • goed - beter - best
  • veel - meer - meest
  • weinig - minder - minst
  • graag - liever - liefst

Hier kun je de trappen van vergelijking oefenen.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.