jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Trappen van vergelijking

Regel:

Op bijvoeglijk naamwoorden kun je de trappen van vergelijking toepassen. Er zijn drie trappen van vergelijking: de stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap.

 • de stellende trap: mooi, lief, dom, (geen uitgang)
 • de vergrotende trap: mooier, liever, dommer (-er)
 • de overtreffende trap: mooist, liefst, domst (+st)

Uitzonderingen:

Woorden die op een -r eindigen krijgen bij de vergrotende trap -der:

 • zuur - zuurder - zuurst

Bij de vergrotende trap moet je de -s en de -f aanpassen:

 • boos - bozer- boost
 • lief - liever - liefst

Sommige woorden hebben een onregelmatige vergrotende trap, die moet je dus gewoon onthouden:

 • weinig - minder - minst
 • veel - meer - meest
 • goed - beter - best
 • graag - liever - liefst

Soms is de overtreffende trap heel moeilijk om uit te spreken. Vaak wordt dan 'meest' ervoor geplaatst:

 • logisch - logischer - meest logisch


spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.