jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Synoniemen

Synoniemen zijn woorden met (bijna) dezelfde betekenis. Soms is het fijn om in een tekst niet steeds hetzelfde woord te gebruiken, je kunt dan een synoniem gebruiken. 

Voorbeelden:

  • liegen – jokken
    • Ik wil niet dat je tegen me liegt. Jokken is heel erg vervelend.
  • interessant - boeiend
    • Om een tekst interessanter te maken kun je synoniemen gebruiken. Je tekst wordt dan interessanter. 
  • schrijver – auteur
  • weggaan - vertrekken

Een synoniem is vaak één woord, maar het kan ook een woordgroepje zijn. De betekenis is ongeveer hetzelfde, maar de betekenis is soms wel een beetje anders.

Maak de oefeningen over synoniemen en vergroot je woordenschat!


Een tegenstelling is een woord dat juist precies het tegenovergestelde betekent, je kunt ook tegenstellingen oefenen


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

  • oefening naam