jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Afkortingen

Veel woorden of woordgroepjes kun je afkorten. Afkortingen kunnen een tekst korter maken of beter leesbaar. Zo is het vaak handiger om op te schrijven 3 mm in plaats van 3 millimeter, dat scheelt tijd en het is iets makkelijker om te lezen. Er zijn ook afkortingen die altijd gebruikt worden, ze hebben eigenlijk het woord of de woordgroep vervangen. Zo zeggen weinig mensen compact disc en zegt bijna iedereen cd.


In brieven gebruiken we zo weinig mogelijk afkortingen, omdat de lezer van de brief het idee zou kunnen krijgen dat we niet de tijd hebben willen nemen om de brief te schrijven.


Als je twijfelt of je wel of niet een afkorting zou moeten gebruiken, dan schrijf je gewoon het hele woord op.


De meest gebruikte afkortingen kun je hier oefenen.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

  • oefening naam