jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Tegenstellingen

Uitleg

Wat is een tegenstelling? Een tegenstelling is een woord of woordgroepje dat precies het omgekeerde betekent. Het heeft een tegengestelde betekenis. Een ander woord voor tegenstelling is antoniem

Kijk goed naar de voorbeelden van tegenstellingen.

 • dik – dun
 • arm - rijk
 • optimist - pessimist

Soms heeft een woord meerdere tegenstellingen.

 • leuk - stom
 • leuk – saai
 • leuk – vervelend

Maak de oefeningen over de tegenstellingen.


Een tegenstelling met on-

Het voorvoegsel on betekent niet. Soms kun je on voor een woord zetten, het betekent dan het omgekeerde en dan is het dus een tegenstelling.

 • onwaarschijnlijk
  • niet waarschijnlijk
 • onbereikbaar
  • niet bereikbaar
 • onsympathiek
  • niet sympathiek

Oefen de tegenstellingen met het voorvoegsel on.


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam