jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Woorden afbreken: afbrekingen

Uitleg

Deze uitleg gaat over het af-bre-ken van woorden. Als je aan het eind van een regel ruimte te weinig hebt, dan kun je een woord afbreken. De belangrijkste regel bij afbreken is: bij twijfel niet doen!

Soms past een woord niet op de regel en moet het woord worden afgebroken. Sommige programma's doen dat automatisch (en vaak niet goed), maar in een handgeschreven tekst moet je het afbreken sowieso zelf doen.

De algemene regel voor afbreken is dat je het woord afbreekt op een plaats die voor het uitspreken logisch is. Vaak doe je dat automatisch als je een tekst hardop voorleest. Mocht je twijfelen, dan breek je dat woord niet af.


De belangrijkste regels

Hieronder volgen de belangrijkste afbreekregels.

 • Algemene regel: breek af op de plek waar je een pauze in het woord kan houden, vaak is dat gewoon aan het einde van een lettergreep.
  • bo-men
  • pen-nen
  • af-bre-ken

 • Samenstellingen en afleidingen worden afgebroken op de logische plaats, anders wordt het lastig om te lezen. Bij een samenstelling die bestaat uit twee delen, breek je na het eerste deel af. Kijk goed naar de voorbeelden.
  • circus-clown
  • meisjes-achtig
  • verzekerings-maatschappij

 • Alle delen van de afbreking moeten goed uitspreekbaar blijven. Een letter mag niet alleen blijven staan, dus je mag niet afbreken als er dan maar één letter blijft staan. Naast een 'x' kun je beter helemaal niet afbreken. De volgende woorden breek je dus niet in stukjes.
  • apen
  • extra
  • taxi
 • Sommige woorden uit andere talen zijn lastig af te breken. Niet doen dus!
  • cake
  • date
  • sale

 • Woorden met een 'ng' en 'nk' breek je zo af:
  • vin-ger
  • jon-gen
  • ko-nin-gen
  • den-ken


Je kunt ook oefenen met het afbreken van woorden.


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

 • oefening naam