jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: afbreken 1

Score

0%


Zorg dat je de woorden op de beste manier af-breekt, sommige woorden kunnen/mogen niet worden afgebroken. Lees eerst de uitleg.

1: meisje: -

2: deuren: -

3: haren: -

4: boeken: -

5: bomen: -

6: bommen: -

7: plaatsen: -

8: jongen: -

9: schrijven: -

10: vragen: -

Uitleg over: afbrekingen
volgende oefening:
afbreken 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.