jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: wederkerende voornaamwoorden 1

Score

0%


Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.


1: Ik schaam .

2: Jij schaamt .

3: Hij schaamt .

4: Wij schamen .

5: Jullie schamen .

6: Zij schamen .

7: Ik herinner .

8: Jij herinnert .

9: Hij herinnert .

10: Wij herinneren .


Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.