jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: wederkerende voornaamwoorden 1

Wederkerende voornaamwoorden horen bij wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Lees eerst de uitleg over het herkennen van wederkerende voornaamwoorden en maak oefeningen om de wederkerende voornaamwoorden te herkennen

Als het goed gaat, kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.

Vul de wederkerende voornaamwoorden in. 


1: Ik schaam .

2: Jij schaamt .

3: Hij schaamt .

4: Wij schamen .

5: Jullie schamen .

6: Zij schamen .

7: Ik herinner .

8: Jij herinnert .

9: Hij herinnert .

10: Wij herinneren .

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam