jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: werkwoordstijden slepen 1

Score

0%


Sleep de juiste tijden achter de zinnen. Je kunt de uitleg over de werkwoordstijden hier lezen. 

Kies uit:

o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd

v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd

o.v.t.: onvoltooid verleden tijd

v.v.t.: voltooid verleden tijd

1: Tim gaat naar de stad. -  

2: Stan ging naar de stad. -  

3: Bjorn is naar de stad geweest. -  

4: Delano was naar de stad geweest. -  v.v.t. o.v.t. o.t.t. v.t.t.


Uitleg over: De werkwoordstijden (vier)
volgende oefening:
werkwoordstijden slepen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.