jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: werkwoordstijden invullen 1

Score

0%


Vul het ontbrekende woord in. Let op: de zinnen moeten in de juiste werkwoordstijden komen te staan. 

1: o.t.t. - Ik (gaan) naar mijn oma.

2: o.v.t. – Ik (gaan) naar mijn tante.

3: v.t.t. – Ik (zijn) naar mijn oom gegaan.

4: v.v.t. – Ik (zijn) naar mijn opa gegaan.

Uitleg over: Alle werkwoordstijden
volgende oefening:
werkwoordstijden invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.