jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: het alfabet - namen 2

Score

0%


Sleep de namen van de schrijvers naar het juiste vakje. Ze moeten in alfabetische volgorde komen te staan.

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  Joke van Leeuwen Annie M.G. Schmidt Federica de Cesco Veronica Hazelhoff Anne Provoost Ellen Tijsinger Thea Beckman Wendy Buenen Anna Woltz Caja Cazemier


Uitleg over: alfabet
vorige oefening:
het alfabet - namen 1
volgende oefening:
het alfabet - namen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.