jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: punten 2

Score

0%


Sleep de . (punt) naar de juiste plek.

1: Laura  kan  netjes  schrijven 

2: Frans  heeft  kaartjes  gemaakt 

3: Yannick  houdt  van  lezen 

4: Ik  vind  lezen  ook  leuk 

5: DiĆ©go  spelt  de  woorden  in  het  dictee  bijna  allemaal  goed 

6: Maartje  viert  haar  verjaardag  vandaag 

7: Celine  geeft  het  huiswerk  door  aan  Romy 

8: Elisa  survivalt  graag  op  kamp 

9: Iris  schrijft  lange  brieven 

10: Soms  vergeet  iemand  zijn  of  haar  boeken Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
vorige oefening:
punten 1
volgende oefening:
punten 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.