jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: die of dat invullen 9

In deze opdracht ga je oefenen om het juiste aanwijzend voornaamwoord te gebruiken. Lees eerst de uitleg over het aanwijzend voornaamwoord

Tip: het zijn verkleinwoorden

Vul een aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam