jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: het alfabet - namen 3

Score

0%


Sleep de namen van de schrijvers naar het juiste vakje. Ze moeten in alfabetische volgorde komen te staan.

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  Paul Biegel Gijs Wanders Jan Terlouw Evert Hartman Jan de Zanger Per Nilsson Karel Eykman Peter van Gestel Jacques Vriens Paul van Loon


Uitleg over: alfabet
vorige oefening:
het alfabet - namen 2
volgende oefening:
het alfabet - namen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.