jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden invullen 4

Score

0%


In een samengestelde zin staat vaak een voegwoord om de zinnen te verbinden. Je kunt de uitleg van de voegwoorden lezen of eerst de oefeningen maken om voegwoorden te herkennen.

Vul in de onderstaande zinnen het juiste voegwoord in. Voor deze zinnen kies je uit de volgende voegwoorden want, maar, omdat.

1: Sanne heeft al haar werk al af, helaas staan er veel fouten in.

2: Het is belangrijk dat je altijd je werk controleert, anders leer je niet zo veel.

3: Je kunt het beste met rood verbeteren, je dan makkelijker kan zien wat er nog niet goed ging.

4: Kun je even het geluid van de beamer aanzetten, ik kan niet bij het knopje.

5: Is de bel al gegaan, ik heb niks gehoord?

vorige oefening:
voegwoorden invullen 3
volgende oefening:
voegwoorden invullen 5

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.