jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: dit of deze invullen 1

In deze opdracht ga je oefenen om het juiste aanwijzend voornaamwoord te gebruiken. Lees eerst de uitleg over het aanwijzend voornaamwoord

Vul een aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: de hond - hond

2: de pup - pup

3: de poes - poes

4: het paard - paard

5: het rendier - rendier

6: het konijn - konijn

7: de vlinder - vlinder

8: de leeuw - leeuw

9: de muis - muis

10: het varken - varken

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam