jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: signaalwoord tegenstelling 1

Als je een tekst goed wilt begrijpen, dan helpt het als je de signaalwoorden voor bepaalde tekstverbanden herkent. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. Klik op de woorden die een signaalwoord voor tegenstelling zouden kunnen zijn.

1: doordat, maar, als, concluderend

2: daarom, niettemin, ten slotte, om

3: daarentegen, want, ten tweede, door middel van

4: bijvoorbeeld, daarom, ten derde, toch

5: tevens, maar, indien, hieruit volgt

6: daar staat tegenover, verder, dus, dan ook

7: samenvattend, om…te, toch, vervolgens

8: zo, ook, hoewel, vroeger

9: zoals, bovendien, echter, omdat

10: door middel van, aan de ene kant…aan de andere kant, wanneer, zo


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam