jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: werkwoordstijden invullen 3

Score

0%


Vul het ontbrekende woord in. Let op: de zinnen moeten in de juiste werkwoordstijden komen te staan. 

1: o.t.t. – Ik (maken) een opdracht.

2: o.v.t. – Ik (maken) een opdracht.

3: v.t.t. – Ik (hebben) een opdracht (maken).

4: v.v.t. – Ik (hebben) een opdracht (maken).

Uitleg over: Alle werkwoordstijden
vorige oefening:
werkwoordstijden invullen 2
volgende oefening:
werkwoordstijden invullen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.