jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: voornaamwoorden in zinnen 1

Wederkerende voornaamwoorden horen bij wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Lees eerst de uitleg over het herkennen van wederkerende voornaamwoorden en maak oefeningen om de wederkerende voornaamwoorden te herkennen

Als het goed gaat, kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.

Vul de wederkerende voornaamwoorden in. 

1: Ik schaam voor het gedrag van mijn kinderen.

2: Jij schaamt voor het gedrag van je vader.

3: Hij schaamt voor zijn moeder.

4: Wij schamen voor onze ouders.

5: Jullie schamen nergens voor.

6: Zij schamen voor het verleden.

7: Ik herinner dat voorval heel anders.

8: Jij herinnert niets meer, hè.

9: Hij herinnert zijn kleuterjuf nog heel goed.

10: Wij herinneren alles nog heel goed.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam