jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voornaamwoorden in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.

1: Ik schaam voor het gedrag van mijn kinderen.

2: Jij schaamt voor het gedrag van je vader.

3: Hij schaamt voor zijn moeder.

4: Wij schamen voor onze ouders.

5: Jullie schamen nergens voor.

6: Zij schamen voor het verleden.

7: Ik herinner dat voorval heel anders.

8: Jij herinnert niets meer, hè.

9: Hij herinnert zijn kleuterjuf nog heel goed.

10: Wij herinneren alles nog heel goed.


Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.