jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: uitroeptekens 1

Score

0%


Sleep het ! (uitroepteken) naar de juiste plek.

1: Kom  hier 

2: Was  je  handen 

3: Luister  naar  je  moeder 

4: Word  wakker 

5: Zit  stil 

6: Koop  nu 

7: Verwen  jezelf 

8: Bekijk  het  maar 

9: Ga  liggen 

10: Sluit  je  mond Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
volgende oefening:
uitroeptekens 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.