jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 4

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: Op vensterbank staat een leuk beertje.

2: Vroeger werd wel eens gezegd dat het enige recht van de vrouw aanrecht was.

3: Tegenwoordig lachen we om deze flauwe grappen of we reageren niet en kijken uit raam.

4: Doe je deur achter je dicht?

5: kozijn is nodig aan vervanging toe.

6: Een tijdje terug hebben we vloer in de was gezet.

7: Ik zou graag willen dat plafond van de gang gewit wordt.

8: trap heeft op dit moment nog geen traphekje.

9: Gelukkig zit leuning van de trap goed vast.

10: Het pakje paste bijna niet door brievenbus.

vorige oefening:
lidwoorden in zinnen 3
volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.