jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tekstverband tegenstelling 1

Als je een tekst goed wilt begrijpen, dan helpt het als je de signaalwoorden voor bepaalde tekstverbanden herkent. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. In alle onderstaande zinnen staat een tegenstelling, klik het signaalwoord/woordgroepje voor tegenstelling aan.

1: Mevrouw Pietersen is een goede docent, echter is ze erg streng.

2: Opa is dun, maar vroeger was hij erg dik.

3: Ze staat gemiddeld een acht, hoewel ze er niets voor doet.

4: Donja was op tijd vertrokken, toch kwam ze te laat.

5: In tegenstelling tot vorig jaar, werkt ze nu ongelofelijk hard.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam