jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: het alfabet - namen 1

Score

0%


Sleep de namen van de schrijvers naar het juiste vakje. Ze moeten in alfabetische volgorde komen te staan.

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  Maren Stoffels Carry Slee Helen Vreeswijk Anke de Vries Lydia Rood Tonke Dragt Francine Oomen Imme Dros Simone van der Vlugt Mirjam Oldenhave


Uitleg over: alfabet
volgende oefening:
het alfabet - namen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.