jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: dat of die invullen 10

In deze opdracht ga je het juiste betrekkelijk voornaamwoord invullen. Het is belangrijk om eerst de uitleg over het betrekkelijk voornaamwoord te lezen

Om het juiste betrekkelijk voornaamwoord in te kunnen vullen is het altijd belangrijk het juiste lidwoord te kennen. 

Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam