jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden herkennen 2

Score

0%


Voegwoorden of verbindingswoorden plakken zinnen aan elkaar. In deze oefening moet je in deze samengestelde zinnen de voegwoorden aanklikken.

Lees eventueel eerst de uitleg van de voegwoorden of maak direct de oefeningen om voegwoorden in te vullen.


1: Ik ga naar de markt, omdat ik appels wil kopen.

2: Hans eet chips, omdat hij dat lekker vindt.

3: De leerling had zijn huiswerk gemaakt, maar hij was zijn schrift vergeten.

4: Piet was vanmorgen op tijd vertrokken, maar hij kreeg een lekke band.

5: Ik heb goed geleerd, maar ik ben alles vergeten.

Uitleg over: Voegwoord ofwel verbindingswoord
vorige oefening:
voegwoorden herkennen 1
volgende oefening:
voegwoorden herkennen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.