jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: als of dan gevorderde 8

In deze opdracht ga je oefenen met als en dan. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je alsLees de uitleg over als en dan.  Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over als en dan

Vul het juiste woord in, kies uit als en dan.  


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam