jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: woorden met er flitsen 1

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke combinaties van 'er' met een werkwoord. Het is vaak lastig om te bepalen wat aan elkaar geschreven moet worden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. 

Je kunt ook eerst oefenen met het woordje 'er' in de zin slepen

Lees de woorden, zeg ze hardop (als dat kan) en typ de woorden in het vakje.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam