jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden herkennen 4

Score

0%


Voegwoorden of verbindingswoorden plakken zinnen aan elkaar. In deze oefening moet je in deze samengestelde zinnen de voegwoorden aanklikken.

Lees eventueel eerst de uitleg van de voegwoorden of maak direct de oefeningen om voegwoorden in te vullen.


1: De sollicitant leek erg geschikt, maar helaas kwam hij een half uur te laat op het sollicitatiegesprek.

2: Yael was op tijd opgestaan, maar ze kwam toch te laat door overmacht.

3: De bus was namelijk niet op tijd gekomen, omdat er een ongeluk was gebeurd.

4: Zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren, maar het is natuurlijk wel vervelend.

5: Janou had een vriendelijke mail gestuurd, omdat ze graag extra materiaal over voegwoorden wil hebben.

Uitleg over: Voegwoord ofwel verbindingswoord
vorige oefening:
voegwoorden herkennen 3
volgende oefening:
voegwoorden herkennen 5

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.