jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: die of dat invullen 1

In deze opdracht ga je oefenen om het juiste aanwijzend voornaamwoord te gebruiken. Lees eerst de uitleg over het aanwijzend voornaamwoord

Vul een aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: de hond - hond

2: de pup - pup

3: de poes - poes

4: het paard - paard

5: het rendier - rendier

6: het konijn - konijn

7: de vlinder - vlinder

8: de leeuw - leeuw

9: de muis - muis

10: het varken - varken

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam