jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Aanwijzend voornaamwoord

Aanwijzende voornaamwoorden zijn onder andere: deze, die, dit en dat.


Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord (de leerling, die leerling). Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het zelfstandig naamwoord.


Voorbeelden:

 • voor de-woorden gebruik je die of deze
  • de jongen - deze / die jongen
  • de avond - deze / die avond
 • voor het-woorden gebruik je dat of dit
  • het meisje - dit / dat meisje
  • het huis - dit / dat huis

Denk aan:

 • verkleinwoorden zijn altijd het-woorden
  • het gebakje - dat gebakje - dit gebakje
 • het meervoud krijgt altijd de
  • de opdrachten - die opdrachten - deze opdrachten

Voor de uitleg van het juiste gebruik van de en het verwijs ik je graag naar: uitleg lidwoorden.Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.