jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Aanwijzend voornaamwoord

Aanwijzende voornaamwoorden zijn onder andere: deze, die, dit en dat.


Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord (de leerling, die leerling). Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het zelfstandig naamwoord.


Voorbeelden:

 • voor de-woorden gebruik je die of deze
  • de jongen - deze / die jongen
  • de avond - deze / die avond
 • voor het-woorden gebruik je dat of dit
  • het meisje - dit / dat meisje
  • het huis - dit / dat huis

Denk aan:

 • verkleinwoorden zijn altijd het-woorden
  • het gebakje - dat gebakje - dit gebakje
 • het meervoud krijgt altijd de
  • de opdrachten - die opdrachten - deze opdrachten

Voor de uitleg van het juiste gebruik van de en het verwijs ik je graag naar: uitleg lidwoorden.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.