jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Lidwoorden

Er zijn drie lidwoorden: de, het, een. De en het zijn bepaalde lidwoorden. Een is een onbepaald lidwoord.


Het gebruik je voor onzijdige woorden en de voor vrouwelijke of mannelijke woorden. Een mag voor beide woorden worden gebruikt.


Als Nederlands je moedertaal is, gebruik je vaak automatisch het juiste lidwoord. Als Nederlands je tweede taal is, zal dat vaak erg lastig zijn. Er zijn geen echte regels voor het gebruik van de en het.


Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die je kunt onthouden. Zo zijn er zijn meer de-woorden dan het-woorden.


De-woorden:

 • alle zelfstandig naamwoorden die in het meervoud staan
  • de huizen
  • de ramen
 • woorden voor vruchten en bomen
  • de peer
  • de eik
 • namen van bergen en rivieren
  • de Rijn
  • de Mount Everest
 • namen van cijfers en letters
  • de acht
  • de z

Het-woorden:

 • alle verkleinwoorden zijn het-woorden
  • het huisje
  • het spaarpotje
 • namen van talen
  • het Nederlands
  • het Marokkaans
 • namen van landen en plaatsen
  • het (gezellige) Eindhoven
  • het (kleine) Nederland
 • namen van metalen
  • het ijzer
  • het goud
 • namen van windrichtingen
  • het noordoosten
  • het zuidwesten
 • woorden die eindigen op –isme
  • het communisme


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.