jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: woorden met er flitsen 10

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke combinaties van 'er' met een werkwoord. Het is vaak lastig om te bepalen wat aan elkaar geschreven moet worden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. 

Je kunt ook eerst oefenen met het woordje 'er' in de zin slepen

Lees de woorden, zeg ze hardop (als dat kan) en typ de woorden in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam