jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: vraagtekens 2

In deze opdracht ga je aan de slag met het leesteken: het vraagteken. Een ander woord voor leestekens is interpunctie. Lees de uitleg over leestekens

Sleep je het vraagteken naar de juiste plek?

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam