jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: vraagtekens 2

Score

0%


Sleep het ? (vraagteken) naar de juiste plek.

1: Dag  oma.  Hoe  is  het  met  u 

2: Wat  zeg  je  kind 

3: Hoe  gaat  het  vandaag  met  u 

4: Vandaag  is  het  maandag.  Waarom  vraag  je  dat 

5: Ik  vroeg  hoe  het  met  u  gaat.  Hoort  u  wel  goed 

6: Wat 

7: Of  u  wel  goed  hoort 

8: Nee  hoor.  Natuurlijk  stoor  je  niet.  Nog  een  kopje  thee 

9: Graag  oma,  zal  ik  het  zelf  even  maken 

10: Wat  zeg  je Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
vorige oefening:
vraagtekens 1
volgende oefening:
vraagtekens 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.