jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: vraagtekens 2

Score

0%


Sleep het ? (vraagteken) naar de juiste plek.

1: Dag  oma.  Hoe  is  het  met  u 

2: Wat  zeg  je  kind 

3: Hoe  gaat  het  vandaag  met  u 

4: Vandaag  is  het  maandag.  Waarom  vraag  je  dat 

5: Ik  vroeg  hoe  het  met  u  gaat.  Hoort  u  wel  goed 

6: Wat 

7: Of  u  wel  goed  hoort 

8: Nee  hoor.  Natuurlijk  stoor  je  niet.  Nog  een  kopje  thee 

9: Graag  oma,  zal  ik  het  zelf  even  maken 

10: Wat  zeg  je Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
vorige oefening:
vraagtekens 1
volgende oefening:
vraagtekens 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.