jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: als of dan beginner 7

In deze opdracht ga je oefenen met als en dan. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als. Lees de uitleg over als en dan.  

Vul het juiste woord in, kies uit als en dan.  

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam