jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: alfabet kiezen 1

In deze opdracht ga je oefenen met de alfabetische volgorde. Lees eerst de uitleg over de alfabetische volgorde. Je kunt ook eerst eenvoudigere opdrachten maken om de alfabetische volgorde te oefenen

In de onderstaande opdracht zie je steeds vier woorden. Klik op het woord dat het eerst in het woordenboek staat. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam