jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: wijten of danken 1

Wanneer gebruik je wijten en wanneer gebruik je danken? Lees eerst de uitleg over wijten en danken en maak daarna de oefeningen.  

Vul in de onderstaande zinnen danken of wijten in. 

1: Zijn lage cijfers zijn te aan zijn slechte concentratie.

2: Haar hoge cijfers heeft ze te aan haar geweldige inzet.

3: Dat ongeluk is te aan het gladde wegdek.

4: Jouw gehoorbeschadiging is te aan de harde muziek die je altijd draait.

5: Je hebt je hoge cijfer te aan je goede voorbereiding!

6: De hoge stookkosten zijn te aan de strenge winter.

7: De lekkage in de badkamer is te aan het slechte onderhoud.

8: Ik heb mijn prachtige haarkleur te aan mijn geweldige kapster.

9: De goede opbrengst van de kerstmarkt was te aan de inzet van de tweede en derde klassen.

10: Hij heeft zijn leven te aan het ambulancepersoneel.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam