jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tegenwoordige tijd of verleden tijd 10

In welke tijd staat deze zin? Kijk naar de persoonsvorm. Je kunt steeds kiezen uit twee tijden:

  • tt: tegenwoordige tijd (dat is nu)
  • vt: verleden tijd (dat is al geweest)

Kies bij elke zin de juiste tijd.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam