jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: objectief of subjectief 1

Lees eerst de uitleg over objectief en subjectief. Als onderstaande opdracht nog te moeilijk is, kun je ook eerst de opdracht maken over feit of mening.

In deze opdracht staat een deel van een verslag van een gebeurtenis. Geef per zin aan of het hier een objectieve of subjectieve weergave van de werkelijkheid gaat. Kies uit objectief of subjectief.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam