jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tegenwoordige tijd of verleden tijd 1

In welke tijd staat deze zin? Kijk naar de persoonsvorm. Je kunt steeds kiezen uit twee tijden:

 • tt: tegenwoordige tijd (dat is nu)
 • vt: verleden tijd (dat is al geweest)

Kies bij elke zin de juiste tijd.

1:
 • Jozua
 • basketbalde
 • in
 • het
 • park.
2:
 • Frederique
 • voetbalt
 • graag.
3:
 • Danny
 • houdt
 • van
 • Soraya.
4:
 • Mirjam
 • is
 • lief.
5:
 • Het
 • sneeuwde
 • vorig
 • jaar
 • met
 • kerst.
6:
 • Robbert
 • bakt
 • een
 • taart
 • voor
 • zijn
 • juf
 • Nederlands.
7:
 • De
 • kat
 • plaste
 • naast
 • de
 • kattenbak.
Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam