jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: signaalwoord opsomming 1

In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor opsomming. Klik per rijtje één woord aan dat een signaalwoord voor opsomming zou kunnen zijn.

1: doordat, en, als, concluderend

2: daarom, niettemin, ten slotte, om

3: daarentegen, want, ten tweede, door middel van

4: bijvoorbeeld, daarom, ten derde, nu

5: tevens, daardoor, indien, hieruit volgt

6: mits, verder, dus, dan

7: tenzij, ten eerste, waardoor, dan

8: samenvattend, om…te, toch, vervolgens

9: zo, ook, hoewel, vroeger

10: zoals, bovendien, echter, omdat


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam