jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden invullen 3

Score

0%


In een samengestelde zin staat vaak een voegwoord om de zinnen te verbinden. Je kunt de uitleg van de voegwoorden lezen of eerst de oefeningen maken om voegwoorden te herkennen.

Vul in de onderstaande zinnen het juiste voegwoord in. Voor deze zinnen kies je uit de volgende voegwoorden want, maar, omdat.

1: Sander wilde je nog bellen, dat is hij vergeten.

2: Ik vind je wel lief, ik ben niet verliefd op je.

3: Morgen ga ik echt naar de kapper, ik heb allemaal dode punten in mijn haar.

4: Je moet morgen om acht uur op school komen, je vandaag te laat bent gekomen.

5: Dirk, kom uit je bed je moet naar school!

vorige oefening:
voegwoorden invullen 2
volgende oefening:
voegwoorden invullen 4

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.