jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 5

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: eik is een soort boom.

2: spar is ook een soort boom, maar er is ook een supermarkt die Spar heet.

3: iep is ook een boom, maar ook een mus volgens Van Dale.

4: Linde kan de naam zijn van een meisje, maar linde is ook een boom.

5: “ beuk moet erin!”, wordt soms gezegd. beuk is net als linde ook een boomsoort

6: esdoorn moest helaas worden omgehakt.

7: populier is een populaire boom.

8: Ik ken een meneer die meneer van Es heet, es is ook een boom

9: berk stond al jaren op de hoek van de straat, helaas was hij ziek en moesten ze hem weghalen.

10: Wie wil wilg snoeien?

vorige oefening:
lidwoorden in zinnen 4
volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.