jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: dit of deze in zinnen 3

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Wil jij vensterbank even repareren?

2: In aanrecht zit een barst.

3: Wil jij raam even open doen.

4: Ik heb geen idee wat er achter deur zit.

5: kozijn moet nodig geverfd worden.

6: Ik zou vloer graag in de was zetten.

7: Heb je plafond gezien?

8: Graag zou ik trap opnieuw laten stofferen.

9: Helaas zit leuning alweer los.

10: Ik hoorde dat brievenbus binnenkort verdwijnt.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze in zinnen 2
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.