jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 3

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Wil jij vensterbank even repareren?

2: In aanrecht zit een barst.

3: Wil jij raam even open doen.

4: Ik heb geen idee wat er achter deur zit.

5: kozijn moet nodig geverfd worden.

6: Ik zou vloer graag in de was zetten.

7: Heb je plafond gezien?

8: Graag zou ik trap opnieuw laten stofferen.

9: Helaas zit leuning alweer los.

10: Ik hoorde dat brievenbus binnenkort verdwijnt.

vorige oefening:
dit of deze in zinnen 2
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.