jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat in zinnen 3

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: Zou jij vensterbank willen afstoffen?

2: Wil jij boek even pakken voor mij?

3: De leerlingen willen allemaal graag bij raam zitten.

4: Wil jij deur even voor mij open houden?

5: kozijn moet nodig worden geschilderd.

6: vloer moet echt gedweild worden.

7: plafond kwam in stukjes naar beneden in dat oude café.

8: trap was ongelofelijk hard, de keeper kon de bal ook niet houden.

9: Wil jij leuning nog even vastmaken?

10: Deze brieven moeten in brievenbus worden gedaan.

vorige oefening:
die of dat in zinnen 2
volgende oefening:
die of dat in zinnen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.