jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: er met een voorzetsel 1

'Er' wordt vaak aan een voorzetsel vastgeplakt als het voorzetsel er direct achter staat. Lees eerst de uitleg over het woordje 'er'. In deze oefening plak je 'er' vast aan het voorzetsel. 


Moet 'er' aan het voorzetsel vast? Schrijf het juiste woord op. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam