jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: afbreken 2

Score

0%


Zorg dat je de woorden op de beste manier af-breekt, sommige woorden kunnen/mogen niet worden afgebroken. Lees eerst de uitleg.

1: deurstopper: -

2: verstoppen: - -

3: gezien: -

4: stempel: -

5: stempelen: - -

6: arrogant: - -

7: facebook: -

8: dicteren: - -

9: telefoon: - -

10: papieren: - -

Uitleg over: afbrekingen
vorige oefening:
afbreken 1
volgende oefening:
afbreken 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.