jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: afbreken 2

In deze opdracht oefen je met het afbreken van woorden. Als je te weinig ruimte hebt op je blad, dan kun je een woord afbreken. Lees eerst de regels over het afbreken van woorden.

Zorg dat je de woorden op de beste manier af-breekt, sommige woorden kunnen/mogen niet worden afgebroken.

1: deurstopper: -

2: verstoppen: - -

3: gezien: -

4: stempel: -

5: stempelen: - -

6: arrogant: - -

7: facebook: -

8: dicteren: - -

9: telefoon: - -

10: papieren: - -

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam