jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: afbreken 2

Score

0%


Zorg dat je de woorden op de beste manier af-breekt, sommige woorden kunnen/mogen niet worden afgebroken. Lees eerst de uitleg.

1: deurstopper: -

2: verstoppen: - -

3: gezien: -

4: stempel: -

5: stempelen: - -

6: arrogant: - -

7: facebook: -

8: dicteren: - -

9: telefoon: - -

10: papieren: - -

Uitleg over: afbrekingen
vorige oefening:
afbreken 1
volgende oefening:
afbreken 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.