jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Woorden afbreken: afbrekingen

Soms past een woord niet op de regel en moet het woord worden afgebroken. Sommige programma's doen dat automatisch (en vaak niet goed), maar in een handgeschreven tekst moet je het afbreken sowieso zelf doen.


De algemene regel voor afbreken is dat je het afbreekt op een plek die voor het uitspreken logisch is. Vaak doe je dat automatisch als je een tekst hardop voorleest. Mocht je twijfelen, dan breek je dat woord niet af.


Hieronder volgen de belangrijkste afbreekregels.


 • Algemene regel: breek af op de plek waar je een pauze in het woord kan houden, vaak is dat gewoon aan het einde van een lettergreep.
  • bo-men
  • pen-nen
  • af-bre-ken

 • Samenstellingen en afleidingen worden afgebroken op de logische plaats, anders wordt het lastig om te lezen. Kijk goed naar de voorbeelden.
  • circus-clown
  • meisjes-achtig
  • verzekerings-maatschappij

 • Alle delen van de afbreking moeten goed uitspreekbaar blijven. Een letter mag niet alleen blijven staan en naast een 'x' kun je beter helemaal niet afbreken. De volgende woorden breek je dus niet in stukjes.
  • apen
  • extra
  • Alexia

 • Sommige woorden uit andere talen zijn lastig af te breken. Niet doen dus!
  • bite
  • cake

 • Woorden met een 'ng' en 'nk' breek je zo af:
  • vin-ger
  • jon-gen
  • ko-nin-genVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.